×

Ny makspris

Ny makspris og nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen fra 1. mai

Fra 1. mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Foreldrebetalingen er også begrenset av maksimalprisen, som fra 1. mai 2015 er 2 580 kroner per måned. Les mer om maksprisen og den nasjonale ordningen for reduksjon i foreldrebetalingen på Utdanningsdirektoratet (Udir) sine nettsider.