×

Varsel om endring av foreldrebetaling i barnehage og SFO fra 1. januar 2017

 

Til oppslag i barnehage og SFO.

 

 

 

Varsel om endring av foreldrebetaling i barnehage og SFO fra 1. januar 2017.

 

Rådmannen har lagt frem sitt forslag til Budsjett 2017, og for barnehage og SFO gjelder følgende:

 

12. Foreldrebetaling i barnehagene fastsettes til statens maksimalsatser.

 

13. Foreldrebetalingen i SFO prisjusteres med 2,5 % og fastsettes til kr 2851 per måned.

 

Makspris for foreldrebetaling i barnehage:

 

Regjeringen har i forslag til statsbudsjett for 2017 varslet økning av makspris for foreldrebetaling i barnehagen. Ny makspris er foreslått til kr 2.730,- per måned per heltidsplass, med virkning fra 1. januar 2017. Det er stortinget som endelig vedtar sats om makspris når statsbudsjettet behandles i desember.

 

 

 

Alta, 11.11.2016

 

Alta kommune, oppvekst og kultur

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

Kariann Hætta

Rådgiver barnehage

 

Alta kommune, Oppvekst og kultur

liten logo

Postadresse:

Postboks 1403, 9506 Alta

Besøksadresse

Alta rådhus, Sandfallveien 1

 

Telefon:

+47 45 39 69 19

 

Mobil:

+47 971 08 115

 

E-post:

Kariann.haetta@alta.kommune.no

 

Hjemmeside:

www.alta.kommune.no