×

Ny makspris fra 1. januar 2018

Endring av foreldrebetaling i barnehage fra 1. januar 2018

Maksprisen i barnehager justeres fra 1. januar 

Stortinget har vedtatt at maksprisen øker fra kr 2 730 til kr 2 910 per måned med virkning fra 1. januar 2018.

Styret i IMI barnehage har vedtatt at foreldrebetaling i barnehagen fastsettes til statens maksimalsatser. 

 

30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 er kr 873

Prisen for en 50 % plass fastsettes til kr 1 746 per måned 

 

Anne-Karin Forsberg 
Styrer IMI barnehage