×

IMI barnehage

bilde av vår barnehage

Velkommen til IMI barnehage

IMI barnehage har sentral beliggenhet med nærhet til flotte friluftsområder. Vi legger stor vekt på natur og friluftsliv og er mye ute i all slags vær. Vi bruker nærområdet aktivt, og natur og uteliv setter rammer for vår pedagogiske virksomhet. Naturen gir barna unike muligheter til utvikling av motoriske ferdigheter, og følelsen av mestring og selvstendighet ut fra eget ståsted. Barnehagen har 4 baser: 2 i Bossekop, Storbasen og Lillebasen (bak fagtrykk), 1 på Midtbakken, Komsabasen (ved Komsa skole) og Øytunbasen i Øvre Alta.

IMI barnehage eies og drives av Stiftelsen IMI barnehage, opprettet av Normisjon, og vi har utvidet kristen formålsparagraf. I det daglige betyr det at vi har eget kristent tema gjennom måneden (eks. Moses, Noahs ark, juleevangeliet, påskebudskapet), og har egne kristne samlinger ca. 1 gang i uka. I tillegg deltar vi på julegudstjeneste og påskegudstjeneste.

Vi er inspirert av Reggio Emilia filosofien og jobber med prosjektarbeid og dokumentasjon. Vi forsøker også å innrede barnehagens rom som en tredje pedagog, i tråd med filosofien.

IMI barnehage ble sertifisert Miljøfyrtårn i 2005. Årlig klima- og miljørapport tilgjengeliggjøres ved forespørsel fra allmennheten, kunder eller leverandører.

Aktive barn, engasjerte voksne

En Reggio Emilia inspirert barnehage

IMI Barnehage er en Reggio Emilia inspirert barnehage. Vi tar det beste fra arbeidsmåten i barnehagene i Reggio Emilia og kombinerer det med det beste fra barnehagene i Norge. Arbeidsmåten vår bygger på prosjektarbeid som læringsmetode og et helhetssyn på barnet.      Reggio Emilia  Det hele sta...Les mer

Åpningtider

07:30 - 16:30

Vi har åpent hele året
Ta gjerne kontakt med oss på epost

Adresse

Bakkeveien 11
9513 ALTA

Kontakt

Tlf: 94883882
Avdelinger

Lillebasen

11 barn

Mobil: 99023782

 • Cecilie Mannsverk

  Cecilie Mannsverk

  Pedagogisk leder

 • Lillian Hammari Opgård

  Lillian Hammari Opgård

  Pedagogisk leder

 • Liv Berit Sagen

  Liv Berit Sagen

  Pedagogisk leder

 • Cynthia De Lang

  Cynthia De Lang

  Fagarbeider

 • Jo Anne Gabitanan Gabawa

  Jo Anne Gabitanan Gabawa

  Fagarbeider

Storbasen

23 barn

Mobil: 99023781

 • Alice Bakundukize

  Alice Bakundukize

  Pedagogisk leder

 • Eirin Kristoffersen

  Eirin Kristoffersen

  Pedagogisk leder

 • Hilde Skansen

  Hilde Skansen

  Fagarbeider

 • Linn Lilleeng Fredriksen

  Linn Lilleeng Fredriksen

  Assistent/vikar

Komsabasen

15 barn

Mobil: 46896222

 • Anneliv Karlsen Olafson

  Anneliv Karlsen Olafson

  Pedagogisk leder

 • Charlotte Nilsen

  Charlotte Nilsen

  Pedagogisk leder

 • Mie Fredriksen

  Mie Fredriksen

  Fagarbeider

 • Vigdis Jakobsen

  Vigdis Jakobsen

  Fagarbeider

 • Anna Strifeldt Amundsen

  Anna Strifeldt Amundsen

  Ressurspedagog

 • Ketil Hammari

  Ketil Hammari

  Assistent

 • Alexandra Pedersen Skog

  Alexandra Pedersen Skog

  Assistent/vikar

 • Janicel Jean Fosli

  Janicel Jean Fosli

  Assistent/vikar

Øytunbasen

12 barn

Mobil: 90196053

 • Astrid Kvangarsnes

  Astrid Kvangarsnes

  Pedagogisk leder

 • Sissel Andreassen

  Sissel Andreassen

  Barnehagelærer

 • Eirin Sørhus

  Eirin Sørhus

  Fagarbeider

 • Gry Anita Kongshaug Tangen

  Gry Anita Kongshaug Tangen

  Fagarbeider

Andre ansatte

 • Anne-Karin Forsberg

  Anne-Karin Forsberg

  Styrer