×

IMI barnehage

bilde av vår barnehage

Velkommen til IMI barnehage

IMI barnehage har sentral beliggenhet med nærhet til flotte friluftsområder. Vi legger stor vekt på natur og friluftsliv og er mye ute i all slags vær. Vi bruker nærområdet aktivt, og natur og uteliv setter rammer for vår pedagogiske virksomhet. Naturen gir barna unike muligheter til utvikling av motoriske ferdigheter, og følelsen av mestring og selvstendighet ut fra eget ståsted. Barnehagen har 4 baser: 2 i Bakkeveien 11 (Bossekop), Storbasen og Lillebasen, 1 på Midtbakken, Komsabasen (ved Komsa skole) og Øytunbasen i Øvre Alta.

IMI barnehage eies og drives av Stiftelsen IMI barnehage, opprettet av Normisjon, og vi har utvidet kristen formålsparagraf. I det daglige betyr det at vi har eget kristent tema gjennom måneden (eks. Moses, Noahs ark, juleevangeliet, påskebudskapet), og har egne kristne samlinger ca. 1 gang i uka. I tillegg deltar vi på julegudstjeneste og påskegudstjeneste.

Vi er inspirert av Reggio Emilia filosofien og jobber med prosjektarbeid og dokumentasjon. Vi forsøker også å innrede barnehagens rom som en tredje pedagog, i tråd med filosofien.

Aktive barn, engasjerte voksne

En Reggio Emilia inspirert barnehage

IMI Barnehage er en Reggio Emilia inspirert barnehage. Vi tar det beste fra arbeidsmåten i barnehagene i Reggio Emilia og kombinerer det med det beste fra barnehagene i Norge. Arbeidsmåten vår bygger på prosjektarbeid som læringsmetode og et helhetssyn på barnet.      Reggio Emilia  Det hele sta...Les mer

Åpningtider

07:30 - 16:30

Vi har åpent hele året
Ta gjerne kontakt med oss på epost

Adresse

Bakkeveien 11
9513 ALTA

Kontakt

Tlf: 94883882