×

IMI barnehage

bilde av vår barnehage

Velkommen til IMI barnehage

IMI barnehage har sentral beliggenhet med nærhet til flotte friluftsområder. Vi legger stor vekt på natur og friluftsliv og er mye ute i all slags vær. Vi bruker nærområdet aktivt, og natur og uteliv setter rammer for vår pedagogiske virksomhet. Naturen gir barna unike muligheter til utvikling av motoriske ferdigheter, og følelsen av mestring og selvstendighet ut fra eget ståsted. Barnehagen har 4 baser: 2 i Bossekop, Storbasen og Lillebasen (bak fagtrykk), 1 på Midtbakken, Komsabasen (ved Komsa skole) og Øytunbasen i Øvre Alta.

IMI barnehage eies og drives av Stiftelsen IMI barnehage, opprettet av Normisjon, og vi har utvidet kristen formålsparagraf. I det daglige betyr det at vi har eget kristent tema gjennom måneden (eks. Moses, Noahs ark, juleevangeliet, påskebudskapet), og har egne kristne samlinger ca. 1 gang i uka. I tillegg deltar vi på julegudstjeneste og påskegudstjeneste.

Vi er inspirert av Reggio Emilia filosofien og jobber med prosjektarbeid og dokumentasjon. Vi forsøker også å innrede barnehagens rom som en tredje pedagog, i tråd med filosofien.

IMI barnehage ble sertifisert Miljøfyrtårn i 2005. Årlig klima- og miljørapport tilgjengeliggjøres ved forespørsel fra allmennheten, kunder eller leverandører.

Aktive barn, engasjerte voksne

Innskriving av nye 1. klassinger 2021

I Alta kommune er det vanlig at de nye 1. klassingene skrives inn i uke 2 i januar. Neste år blir det ikke slik. Ny forskrift om skolemønster i Alta kommune er ute på høring nå med frist 1. januar, og innskrivingen av de nye førsteklassingene må derfor utsettes til  et kommunestyrevedtak i februar si...Les mer

Åpningtider

07:30 - 16:30

Vi har åpent hele året
Ta gjerne kontakt med oss på epost

Adresse

Bakkeveien 11
9513 ALTA

Kontakt

Tlf: 94883882
Avdelinger

Lillebasen

Mobil: 99023782

 • Cecilie Mannsverk

  Cecilie Mannsverk

  Pedagogisk leder

 • Eirin Kristoffersen

  Eirin Kristoffersen

  Pedagogisk leder

 • Cynthia De Lang

  Cynthia De Lang

  Fagarbeider

 • Jo Anne Gabitanan Gabawa

  Jo Anne Gabitanan Gabawa

  Fagarbeider

 • Malin Roseneng

  Malin Roseneng

  Assistent/vikar

 • Amalie Hansen

  Amalie Hansen

  Støttestilling

 • Merethe Angell

  Merethe Angell

  Støttestilling

Storbasen

Mobil: 99023781

 • Alice Bakundukize

  Alice Bakundukize

  Pedagogisk leder

 • Liv Berit Sagen

  Liv Berit Sagen

  Pedagogisk leder

 • Gry Anita Kongshaug Tangen

  Gry Anita Kongshaug Tangen

  Fagarbeider

 • Mie Fredriksen

  Mie Fredriksen

  Fagarbeider

 • Rannveig Øverli

  Rannveig Øverli

  Assistent

Komsabasen

Mobil: 46896222

 • Lena Iren Henriksen

  Lena Iren Henriksen

  Pedagogisk leder

 • Kamilla Hammari Olsen

  Kamilla Hammari Olsen

  Ressurspedagog

 • Janicel Jean Fosli

  Janicel Jean Fosli

  Assistent/vikar

 • Linn Lilleeng Fredriksen

  Linn Lilleeng Fredriksen

  Assistent/vikar

 • Nina Jeanett Kristensen

  Nina Jeanett Kristensen

  Støttestilling

Øytunbasen

Mobil: 90196053

 • Astrid Kvangarsnes

  Astrid Kvangarsnes

  Pedagogisk leder

 • Ketil Hammari

  Ketil Hammari

  Assistent

Andre ansatte

 • Anne-Karin Forsberg

  Anne-Karin Forsberg

  Styrer

 • Sissel Andreassen

  Sissel Andreassen

  Ressurspedagog