×

Innskriving av nye 1. klassinger 2021

I Alta kommune er det vanlig at de nye 1. klassingene skrives inn i uke 2 i januar. Neste år blir det ikke slik.

Ny forskrift om skolemønster i Alta kommune er ute på høring nå med frist 1. januar, og innskrivingen av de nye førsteklassingene må derfor utsettes til  et kommunestyrevedtak i februar sier noe om hvilke kretsgrenser som skal gjelde fremover.

Det vil bli digital innskriving i uke 8, fra 22. til 28. februar 2021. Mer informasjon om det kommer når det nærmer seg.

Etter den digitale innskrivingen vil de nye 1.klassingene og deres foreldre/foresatte bli invitert til den skolen de skal begynne på. Der vil rektor og/eller inspektør ha en samtale med 1.klassingen og foreldre/foresatte, samt dele ut bok.