×

Ny makspris fra 1. februar 2019

Endring av foreldrebetaling i barnehage fra 1. februar 2019

Maksprisen i barnehager justeres fra 1. februar 

Stortinget har vedtatt at maksprisen øker fra kr 2 910 til kr 2 990 per måned med virkning fra 1. februar 2019.

Styret i IMI barnehage har vedtatt at foreldrebetaling i barnehagen fastsettes til statens maksimalsatser. 

 

Fra 01.08.19 vil maksprisen øke fra 2 990,- til 3 040,- pr. mnd.

 

 

 

Anne-Karin Forsberg 
Styrer IMI barnehage