×

En Reggio Emilia inspirert barnehage

IMI Barnehage er en Reggio Emilia inspirert barnehage. Vi tar det beste fra arbeidsmåten i barnehagene i Reggio Emilia og kombinerer det med det beste fra barnehagene i Norge. Arbeidsmåten vår bygger på prosjektarbeid som læringsmetode og et helhetssyn på barnet. 

 

 

Reggio Emilia 

Det hele startet i 1945 i en liten by i Nord-Italia. Reggio Emilia er en by som ligger midt mellom Milano og Bologna. Byen har ca. 170 000 innbyggere. 

Det var etterkrigstid og gjenoppbygging. Ikke bare av hus, men av håp. Demokrati og idèer. Kvinnene ville bygge demokratiske barnehager og skoler. De ville satse på barna slik at en slik krig ikke skulle oppstå igjen. Det var foreldrene som tok initiativet og bygde barnehagene. 

Til oppbygging og drift fikk de hjelp av Loriz Malaguzzi, en pedagog og barnepsykolog som har hatt stor betydning for disse barnehagene. Han så på barnet som et rikt utrustet barn, med enorme muligheter, fylt av evner og gode egenskaper, og med store ressurser til å utvikle og fornye seg. Han mente at om en vil forandre verden så må man begynne med barna. 

Reggio Emilia barnehagene er anerkjent og lovprist over hele verden for sitt enestående arbeid. 

 

Barnesyn 

Barn har fra fødselen en kompetanse som gjør at de hele tiden eksperimenterer, forsker og undersøker ting. 

«Barnet ditt er mye mer begavet enn du tror!» I følge Malaguzzi er et barn født med ”100 språk”, men frarøves 99. Med det mente han at barna er rikt utrustet til å uttrykke seg gjennom vanlig språk, kroppsspråk, musikk, bevegelse og gjennom kunstneriske uttrykk. Gjennom tidene er tale-og skriftspråket blitt det viktigste for menneskene. Barnas andre uttrykksformer blir undertrykt etter hvert som de vokser opp. Barn har en indremotivert lyst til å lære og å tilegne seg kunnskap. De voksne skal legge rommet, materialer og aktiviteter til rette for at barna skal få mulighet til å tilegne seg ny kunnskap. De voksne skal være der, støtte dem og inspirere. Rikt, alderstilpasset og tilgjengelig materiale vil inspirere til lek og læring. 

Barna lærer best ved å bruke kroppen, hendene, fantasien og intellektet for å innhente kunnskaper. I Imi barnehage skal vi hjelpe dem å bevare dette. 

 

Prosjektarbeid og pedagogisk dokumentasjon 

Det jobbes mye i prosjekter, og det er viktig å observere og se hva barna er interessert i og la barnas ideer, tanker og nysgjerrighet vise vei for læring (følge barnas spor). Fremdriften i prosjektet blir til i en vekselvirkning mellom barnets spor og den voksnes blikk for barnet. 

Den grunnleggende filosofien er at barn lærer gjennom å konstruere sin egen kunnskap i samhandling med andre barn, omgivelsene sine, og kompetente, nysgjerrige voksne. Barnet har alle muligheter for utvikling boende i seg. Pedagogens rolle er å legge til rette for mest mulig utvikling, la barnet få mulighet til å utforske og tolke omgivelsene. Det krever voksne som tør å ikke vite hvor ”veien ender” og som gir barna tid og mulighet til for å reflektere. Hvis et barn skal kunne velge, må det kjenne mulighetene.  

Vi jobber på en utforskende og prosjektbasert måte, og bruker pedagogisk dokumentasjon som verktøy for å dokumentere individuelle og gruppebaserte læreprosesser. Denne arbeidsmetoden krever at pedagogene hele tiden er til stede med barna, tar del i deres prosesser i lek og prosjektbasert arbeid. Gjennom refleksjon sammen med barn og pedagoger, hjelper dokumentasjonen oss til å føre det pedagogiske arbeidet videre. 

”Det man hører glemmer man, det man ser husker man, det man gjør forstår man”. (Loris Malaguzzi)