×

Prisliste

Barn på telttur

Ny makspris fra 01.01.16. Alle priser inkluderer mat

100% plass: 2 955 kr/mnd

80% plass: 2 659,50 kr/mnd

60% plass: 2 038,50 kr/mnd


50% plass: 1 743 kr/mnd

Det innrømmes 30% søskenmoderasjon for søsken nr. 1 og 50% søskenmoderasjon for søsken nr. 2. Dette er uavhengig om søsknene går i samme barnehage.