×

Foreldrerådet

Barnehagen i solnedgang

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli forelagt, og ha rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Foreldrerådet har også mulighet til å organisere aktiviteter knyttet til barnehagen som for eksempel juletrefest, 17. maifeiring m.m. Ved avstemning gis det 1 stemme pr. barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder.