×

Samarbeidsutvalget SU

Samarbeidsutvalget (SU) er et samarbeidende organ for foreldre (3 representanter), personalet (3 representanter) og eier (2 representanter). Styrer har uttalerett og møterett. SU har som hovedoppgaver å godkjenne årsplan og barnehagerute.