×

Info om Lillebasen

Lillebasen er en base med plass til 12 barn i alderen 0 - 3 år.

Vi som jobber her er:
  • Liv Berit Sagen, pedagogisk leder 70% stilling (30% styrerassistent på kontoret)
  • Gry Anita Kongshaug Tangen, pedagogisk leder 100% stilling
  • Linn Fredriksen, assistent 100% stilling
  • Jo Anne Gabawa, fagarbeider 100% stilling
  • Ida Amundsen, 30% assistent 

På Lillebasen legger vi vekt på at barna skal bli trygge på hverandre og de voksne. Vi ønsker å skape trygge rammer, både for barn og foreldre. Vi er opptatte av at dette er de små barnas verden og vi tilbringer mye tid på gulvet. Dokumentasjon som bilder o.l henges lavt eller klistres på gulv slik at barna selv kan se på dette når de ønsker det.

Vi jobber aktivt med hjelp til selvhjelp, hvor vi ønsker at barna skal bli selvstendig og oppleve mestringsfølelsen i hverdagen. Det er mye små barn kan klare selv! Vi har derfor lave stoler og bord som barna selv kan sette seg i og reise seg fra. Alle som kan, rydder f.eks selv vekk fat og kopp etter måltid. Barna vasker hender, tørker og kaster papir i søpla selv før måltid. Vi ønsker selvstendige barn som kan selv, og vi voksne forsøker å jobbe mye med hendene på ryggen :)

Mye av tiden i hverdagen til de små, går til stell, mat og soving. Endel av læringen foregår i disse rutinesituasjonene i form av sang, samtale o.l, men vi har også tilrettelagte aktiviteter med fokus på læring. I år har vi bl.a. valgt språk som satsningsområde. Vi kommer til å jobbe en del med munnmotorisk trening, tegn til tale, lyttetrening, rim og regler osv.

Torsdager har vi turdag hvor hele, eller deler av barnegruppa drar på tur bort fra barnehagen. Vi bruker nærområdet ofte, men drar også på lengere turer innimellom! Med jevne mellomrom drar vi på fellestur med de tre andre basene. Gjennom disse turene får barna motorisk trening og utfordringer, samt gode opplevelser i naturen.

Personalet fornyer sine kunnskaper med kurs og studieturer, og vi fornyer basen innimellom også.

Velkommen til oss :)