×

Info om Storbasen

Vi er en 2-6 års base med 24 plasspoeng. Det vil variere i antall barn pga at barn under 3 år teller to plasspoeng, mens barn over teller 1 plasspoeng.

Vi som jobber på Storbasen:
  • Alice Bakundukize, pedagogisk leder 100% stilling
  • Anna Strifeldt Amundsen, pedagogisk leder 100% stilling
  • Cynthia De Lang, fagarbeider 100% stilling
  • Mie Fredriksen, fagarbeider 100% stilling
  • Maria Aune, assistent 80% stilling
  • Amalie Hansen, 50% assistent

Vi er "grønn barnehage" og er miljøsertifisert gjennom Miljøfyrtårnet. I det daglige jobber vi bl.a. med å sortere søppel, resirkulere og spare strøm. Vi bruker også nærområdet aktivt.

Vi legger vekt på å være mye ute og bruke naturen, og det naturen kan gi oss. Dette året ønsker vi å ha fokus på årstidene og det vi kan bruke naturen til, f.eks. mat og kunstverk. Hver torsdag har vi turdag hvor hele, eller deler av barnegruppa drar på tur bort fra barnehagen. Vi bruker nærområdet ofte, men drar også på lengere turer, da bruker vi buss. Ellers er vi ute minst èn gang per dag.

Siden vi er en base med stor aldersspredning, jobber vi ofte aldersinndelt på bl.a. steg for steg og har aldersinndelte grupper hver uke. Vi har samlingsstund hver dag og kristen samling på fredager. Ellers jobber vi mye i stasjoner, barna får velge aktiviteter som de holder på med i mindre grupper.

Inne på Storbasen ønsker vi å skape trygge rammer for både barn og foreldre. Vi jobber også aktivt med hjelp til selvhjelp, hvor vi ønsker at barna skal bli selvstendig og oppleve mestringsfølelsen i hverdagen.

Personalet fornyer sine kunnskaper med kurs og studieturer, og vi fornyer aktivitetene på basen innimellom også.

Velkommen til oss :)