×

Ny makspris fra 1. januar 2021

Endring av foreldrebetaling i barnehage fra 1. januar 2020

Maksprisen i barnehager justeres fra 1. januar 

Stortinget har vedtatt at maksprisen øker fra kr 3 135,- til kr 3 230,- per måned med virkning fra 1. januar 2021.

Styret i IMI barnehage har vedtatt at foreldrebetaling i barnehagen fastsettes til statens maksimalsatser. 

 

For mer info, se:

 

Foreldrebetaling (udir.no)

 

 

Anne-Karin Forsberg 
Styrer IMI barnehage